Tygodniowy rozkład pracy punktów konsultacyjnych w poradni psychologiczno-pedagogicznej* w roku szkolnym 2019/2020

1. Punkt konsultacyjny dla Nauczycieli „WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I UCZNIÓW W PRZEDSZKOLU/SZKOLE” – poniedziałki i czwartki, 16.00 – 17.00 / wg harmonogramu wszyscy pracownicy pedagogiczni /

2. Punkt „GOTOWOŚĆ  SZKOLNA” – poniedziałek, 16.00 – 17.00 / mgr H. Poleszczuk / - czwartek 16.00 – 17.00 / mgr Roksana Nakonechnyy /.

3. Punkt „CENTRUM INFORMACJI O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ (DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA) ” – czwartek 16.00 – 17.00 / mgr D. Wróbel, mgr A. Jaszek /.

4.  Punkt „PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOŁACH” – środa 16.15-17.15 / mgr P.Sakwerda /.

5. Punkt „BADANIE SŁUCHU” – środa 16.00 – 17.00 / mgr Elżbieta Baran /.

6. Punkt „DORADZTWO  ZAWODOWE” – wtorek 16.00-17.00 – od IV – VI. 2020r.   / mgr L. Ptak /.

7. Punkt „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA” – środa 16.00 – 17.00 / mgr E. Długosz, mgr E. Baran, mgr K. Ignacik /.

 

⃰⃰po umówieniu telefonicznym ze specjalistami