POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2021R.

Propozycje zajęć terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śl.

  1. Usprawnianie narządów mowy i ćwiczenia prawidłowej artykulacji.
  2. Poćwiczmy ortografię – zajęcia grupowe dla kl. IV-V.
  3. Tabliczka mnożenia nie taka straszna – zajęcia grupowe dla kl. IV-V.
  4. Usprawnianie ręki – ćwiczenia z elementami terapii ręki – zajęcia grupowe dla kl. III-IV.
  5. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych z elementami technik relaksacyjnych – zajęcia w małych grupach dla kl. III-V
  6. Indywidualne konsultacje, rozmowy wspierające, psychoedukacja dotycząca etapu rozwojowego dziecka oraz radzenia sobie ze stresem  dla rodziców.
  7. Interwencje wspierająco – podtrzymujące, psychoedukacja dla dzieci i młodzieży w kryzysie.
  8. Spotkania z psychoterapeutą.

Spotkania indywidualne po wcześniejszym ustaleniu przez rodzica terminu  wizyty lub w formie teleporad.
Forma zajęć: indywidualna, grupowa.
Zapisy telefoniczne: 74 815-78-28