Kierunki działalności

•    organizuje i prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół i placówek z terenu powiatu ząbkowickiego;
•    diagnozuje potrzeby z zakresu doskonalenia nauczycieli nauczycieli i kadry kierowniczej;

Współpracuje z:

•    Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
•    Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu- filia w Wałbrzychu,
•    Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu,
•    Poradnią Terapeutyczną Zatoka we Wrocławiu – Martą Tęczą (pedagog,terapeuta pedagogiczny,trener)