Punkt Informacji Zawodowej
Wpisany przez mgr Lucyna Ptak   

W każdy wtorek w miesiącach marzec- czerwiec w godzinach
16.15 -17:15 zapraszamy rodziców i uczniów oraz nauczycieli do Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich ulica Mickiewicza 10 ,tel. (074-8157-828 )

PROPONUJEMY

Uczniom :

  • udzielanie porad w zakresie możliwości  kształcenia i planowania kariery szkolnej
  • udostępnianie i upowszechnianie informacji o zawodach, typach  szkół ,warunkach rekrutacji ,kierunkach kształcenia , perspektywach  rozwoju zawodowego.
  • doradztwo personalne dotyczące poznania własnych możliwości psychofizycznych, rozwijanie świadomości własnych zdolności, umiejętności, zainteresowań itp.

Rodzicom:

  • porady i konsultacje związane z wyborem zawodu i dalszego kształcenia ich dzieci

Nauczycielom :

  • pomoc merytoryczną związaną z realizacją zadań dotyczących orientacji zawodowej

Zaprasza : mgr Lucyna Ptak