Centrum Informacji o Dysleksji

Dla Rodziców, Nauczycieli oraz Uczniów czynne w każdy czwartek w godz. 16.00 - 17.00 w lokalu Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śl. ul. Mickiewicza 10, II piętro, gabinet nr 4.

W C.I.oD. dyżur pełnią:

psycholog - mgr Adriana Jaszek
pedagog - mgr Danuta Wróbel

Proponujemy:

  • konsultacje, porady, informacje na temat dysleksji rozwojowej;
  • badania przesiewowe dzieci pod kątem ryzyka dysleksji;

Dekalog dla rodziców i nauczycieli dziecka dyslektycznego

czyli ogólne zasady postępowania wobec dzieci dyslektycznych, sformułowane przez prof. Martę Bogdanowicz. Powinien on stać się miniprzewodnikiem każdego rodzica i nauczyciela
w pracy z uczniem ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.

Nie – „nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe”

I Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leni-wego.
II Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że to zmobilizuje je do pracy.
III Nie łudź się, że dziecko „samo z tego wyrośnie”, „weźmie się w garść”, „przysiądzie fałdów” lub, że ktoś je z tego „wyleczy”.
IV Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania, i że skończą się   w młodszych  klasach szkoły podstawowej.
V Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go od systematycznych ćwiczeń.

Tak – „strzeżonego Pan Bóg strzeże”

VI Staraj się zrozumieć dziecko: jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom szkolnym.
VII Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym pole-gają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem, logopedą, pedagogiem).
VIII Aby jak najwcześniej pomóc dziecku:
- zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu poma-ga,
- korzystaj z literatury i z fachowej pomocy nauczyciela-terapeuty, (w for-mie terapii indywidualnej lub grupowej),
- bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.       
IX Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem dziecka w jego kłopotach szkolnych.
X Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem stała się przyjemna dla was obojga.