Godziny przyjęć

TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZĄBKOWICACH ŚL. W ROKU SZKOLNYM 2021/2022