Zbiory i usługi

Biblioteka Pedagogiczna świadczy usługi biblioteczno-informacyjne poprzez:

Wypożyczalnię – książki podaje bibliotekarz na podstawie rewersu przygotowanego przez czytelników (zob. regulamin w zakładce ZADANIA I REGULAMIN). W wypożyczalni dostępny jest 1 komputer z przeznaczeniem do przeszukiwań komputerowego katalogu bibliotecznego oraz katalogi kartkowe

Czytelnię – księgozbiór podręczny, kartkowa kartoteka zagadnieniowa, zestawienia bibliograficzne, zbiór czasopism bieżących (zob. prenumerata w zakładce ZBIORY i USŁUGI) oraz wybrane tytuły z lat minionych, w tym czasopisma metodyczne nawet z lat 40-tych; usługi kserograficzne

Pracownię multimedialną – 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu; drukarka, skaner, pakiet multimedialny Państwowego Wydawnictwa Naukowego
usługi reprograficzne:
* skanowanie materiałów zgromadzonych w bibliotece
* odbitki kserograficzne z materiałów  bibliotecznych

Czytelnię wirtualną IBUK

wypożyczenia międzybiblioteczne - na życzenie naszych czytelników sprowadzamy książki z innych bibliotek

Prenumerata

Prenumerata 2017

Prenumerata 2016

Prenumerata 2015

Prenumerata 2014

Prenumerata 2013

Prenumerata 2012

Prenumerata 2011

Prenumerata 2010

Prenumerata 2009

Prenumerata 2008

Prenumerata 2007

Prenumerata 2006

Prenumerata 2005

Prenumerata 2004

Prenumerata 2003

Prenumerata 2002

Prenumerata 2001