Nagroda Biblioteki Pedagogicznej 2013

W poniedziałek, 13 maja podczas Regionalnego Dnia Bibliotekarza została wręczona tegoroczna Nagroda Biblioteki Pedagogicznej 2013 roku. Przypadła Panu Marianowi Tagliberowi, od wielu lat użytkownikowi biblioteki. Pan M. Tagliber należy do tej kategorii czytelników, którzy dzięki zbiorom i usługom biblioteki mogą podwyższać swoje wykształcenie i kwalifikacje. Aktualnie kończy studia II stopnia na kierunku pedagogika specjalna  w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Od 1993 r. prowadzi własną firmę - Agencję Opiekuńczą specjalizującą się w opiece nad chorym w domu. Księgozbiór biblioteki był i jest mu pomocny w kierowaniu i organizowaniu pracy w firmie. Specjalnie zakupiony zestaw książek został pomyślany jako krok w stronę zainteresowań naszego Czytelnika, którego fascynuje współczesna filozofia. Gratulujemy życząc dalszego efektywnego rozwoju osobistego.