Biuletyn Informacji Publicznej


 

Statut PCPP-PiDN

Uchwała Nr XIV/78/2007 z dnia 28.12.2007r. wraz z uzasadnieniem w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych pod nazwą "Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli
w Ząbkowicach Śląskich
(Dokument w formacie PDF)

Kadra Poradni i Biblioteki Pedagogicznej

Dane Adresowe Placówki

Koncepcja Pracy Poradni

Koncepcja Pracy Biblioteki Pedagogicznej

Kierunki Działania ODN

Regulamin organizacji szkoleń ODN

----

Skrzynka podawcza na platformie ePUAP:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Biblioteka pedagogiczna

----

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

1. Biblioteka Pedagogiczna
2. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna