Marianna Orańska – Nowe odkrycia

W piątek, 14 listopada 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej dr Bartosz Grygorcewicz
z Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbk. przedstawił prelekcję, której bohaterką była księżniczka Marianna Orańska. Goście spotkania z uwagą przysłuchiwali się wykładowi ilustrowanemu nieznanymi materiałami ikonograficznymi. Ponieważ w grupie byli uczestnicy kursu przewodnickiego oraz znawca historii ziemi ząbkowickiej Jerzy Organiściak, nie zabrakło dyskusji. Dr Bartosz Grygorcewicz przygotowuje nową książkę poświęconą właścicielce kamienieckich włości.