Ze znakiem Rodła

W czwartkowy wieczór, 11 grudnia 2014 r. w bibliotece pedagogicznej spotkała się grupa osób zainteresowanych tematem – Rodło, jego twórczyni
i Związek Polaków w Niemczech. Przyczynkiem do zorganizowania spotkania było wydanie książki pt. „Janka Kłopocka” , pod red. T. Lissowskiego, będąca biografią autorki Rodła. Temat przybliżyli Jacek Kłopocki i Elżbieta M. Horowska. Na koniec spotkania autor prezentacji, rodzinnie powiązany z twórczynią Rodła, wręczył unikatowy egzemplarz wydawnictwa na ręce dyrektor PCPP-PiDN, Pani Doroty Kościk z przeznaczeniem na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych. Książka będzie służyć nauczycielom historii i wos-u w przybliżaniu tematyki Polonii niemieckiej i jej działaczy