Nagroda Biblioteki Pedagogicznej 2017

W tym roku laureatką okazała się Pani Marta Terenda, czytelniczka związana z biblioteką za przyczyną swoich studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, pracująca poza oświatą. Pani Marta wierzy, że dzięki dyplomowi (jest na ostatnim roku), będzie mogła realizować się jako wychowawczyni w przedszkolu. Wybrane przez Nią książki jednoznacznie wskazują na kierunek zainteresowań zawodowych.  Z przyjemnością wręczyłyśmy naszej laureatce tegoroczną nagrodę, na którą Pani Marta zasłużyła za otwartość na szanse i wyzwania jakie stwarza współczesna pedagogika. Za niecodziennie spotykaną uczciwość w zdobywaniu wiedzy, rzetelność i sumienność w podchodzeniu do zadań wynikających z toku studiów. Dzięki systematycznemu wykorzystywaniu zasobów i możliwości biblioteki rośnie w nas poczucie satysfakcji i dumy z pracy bibliotekarskiej. Serdecznie winszujemy i życzymy trwania w pasji poznawczej.