Wskaźniki gotowości szkolnej
Wpisany przez mgr Halina Poleszczuk   
 1. Czy dziecko potrafi  obchodzić się z przyborami do rysowania, kolorowania i pisania?
  • Czy potrafi prawidłowo trzymać przybory do rysowania?
  • Czy lubi rysować?
  • Czy potrafi ciąć nożyczkami wzdłuż wytyczonej linii  prostej i krzywej?
  • Czy kolorując obrazek, rysując szlaczki  nie wychodzi poza linię?
  • Czy rysując postać człowieka, zachowuje podstawowe części ciała i czy są one rozmieszczone właściwie?
 2. Czy potrafi lepić z gliny lub plasteliny?
 3. Czy potrafi grupować różne przedmioty według barw, kształtu i wielkości?
 4. Czy potrafi sortować znane mu przedmioty lub ich obrazki według określonej zasady, np. owoce, zwierzęta, zabawki, pojazdy, ubrania, itp.? Lub innej wspólnej cechy, np. krowa- mleko, koń- furmanka, liść- drzewo, pasta do zębów- szczoteczka itp.
 5. Czy potrafi złożyć np. widokówkę rozciętą na kilka części?
 6. Czy potrafi znaleźć kilka różnic w dwóch przedmiotach lub obrazkach pozornie identycznych?
 7. Czy potrafi odtworzyć podany wzór z klocków?
 8. Czy potrafi dobrać do wzoru:
  • takie same obrazki
  • takie same litery.
 9. Czy prawidłowo różnicuje z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów muzycznych, głosów ptaków lub innych zwierząt?
 10. Czy potrafi wyróżnić dźwięk (głoskę na początku słowa, na końcu słowa, przegłoskować proste słowo, przeprowadzić syntezę głoskową, analizę i syntezę sylabową, itp. )?
 11. Czy potrafi zróżnicować słowa dźwiękopodobne, np. półka- bułka, góra- kura, kosa- koza..?
 12. Czy potrafi odtworzyć ( wyklaskać) prosty układ rytmiczny, wystukany przez osobę dorosłą  (przy czym odległości dłuższe między dźwiękami trwają dwa razy dłużej niż krótkie)?
 13. Czy potrafi rozwiązywać proste zagadki, typu: chodzi i bije, a nie je i nie pije;
 14. Czy ma trudności z wykonaniem pokazanego zadania podczas ćwiczeń gimnastycznych, rytmicznych?
 15. Czy potrafi skakać kilka kroków w przód i w tył?
  • na jednej nodze
  • na obu nogach
 16. Czy ustoi przez chwilę z zamkniętymi oczami na jednej nodze? Czy sprawnie rzuca i łapie piłeczkę?
 17. Czy potrafi samodzielnie:
  • sznurować i zawiązać sznurowadła
  • zapiąć guzik
 18. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej? Czy potrafi pokazać prawą ręką lewe ucho?  Czy posługuje się zawsze jedną ręką w pracach wymagających wyboru - którą? Czy pracuje obiema rękami zamiennie?
 19. Czy potrafi wysłuchać 3- 4 poleceń, a następnie zastosować się do nich?
 20. Czy potrafi po skończonym zajęciu posprzątać po sobie?
 21. Czy zawsze kończy rozpoczęta pracę?
 22. Czy potrafi podczas zajęć grupowych czekać na swoją kolej?
 23. Czy potrafi skupić uwagę:
  • gdy słucha opowiadań lub muzyki
  • gdy bierze udział w zabawach grupowych
  • gdy bawi się zabawkami konstrukcyjnymi
 24. Czy jest ruchliwe, czy raczej jest odludkiem? ( właściwe podkreślić)
 25. Czy podczas wykonywania zadania zleconego rozpraszają go przypadkowe bodźce, na przykład szelest papieru przy słuchaniu opowiadań?
 26. Czy opowiadając, np. co przedstawia dany obrazek- posługuje się rozwiniętymi zdaniami, uogólnia temat, uzasadnia akcję?
 27. Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski?
 28. Czy wyraża się poprawnie pod względem gramatycznym?
 29. Czy wie ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się rodzice?
 30. Czy po rozstaniu z rodzicem jest pogodne? Czy łatwo nawiązuje kontakt z dorosłymi?
 31. Czy w działaniu jest dość szybkie oraz w miarę swobodne i samodzielne? Czy zachowuje się odpowiednio do sytuacji?
Odpowiedzi udzielamy wpisując tak lub nie obok pytania. Zostawiamy puste miejsce przy pytaniu, na które nie znamy odpowiedzi.
Jeżeli na 25 pytań odpowiedziałeś twierdząco, oznacza to że Twoje dziecko może podjąć naukę w szkole.