ZABAWY MATEMATYCZNE czyli jak oswoić tabliczkę mnożenia

Mata z działaniami.

 • Przygotowujemy kieszenie z jakiegokolwiek materiału. Kieszeni powinno być tyle samo ile grup kart, czyli 10 – po jednej dla każdego słupka tabliczki mnożenia. Ponumeruj je od 1 do 10.
 • Przyszywamy je do podłużnej maty.
 • Przygotowujemy karty z kolejnymi działaniami – talia z dziesięcioma działaniami do każdej kieszeni.
 • Teraz wkładamy je do odpowiednich przegród i wieszamy gdzieś, gdzie dziecko będzie mieć łatwy dostęp.
 • Każdy tydzień może służyć do opanowanie jednej z grup działań.
 • W różnych momentach dnia prosimy dziecko aby wybrało sobie odpowiednią talię i powtórzyło działania

Tablice z działaniami.

To odmiana poprzedniego ćwiczenia.

 • Przygotowujemy na dużych arkuszach papieru kolejne słupki z działaniami mnożenia, w sumie dziesięć  arkuszy, działania powinny być duże i widoczne, wyniki zapisane innym kolorem np. zielonym.
 • Wieszamy arkusz w miejscu dostępnym dla dziecka. Przez tydzień pracujemy z jednym tylko arkuszem, po tygodniu wymieniamy na inny. Do trudniejszych wracamy co jakiś czas.
 • Zadaniem dziecka jest podchodzenie do arkusza i odczytywanie właściwych działań tak często jak to możliwe.
 • Ważne żeby odczytywaniu działania towarzyszyło wodzenie paluszkiem po jego zapisie na arkuszu. Prosimy też dziecko żeby robiło to wolniej („w zwolnionym tempie”) tak by miało czas na wzrokowe opanowanie kolejnych działań i powiązanie ich z ruchem ręki oraz bodźcem słuchowym.

Duetka

Gra służy utrwaleniu poznanych już działań. Przeznaczona jest dla dwóch graczy. Do jej przeprowadzenia potrzebne będą kolorowe kartoniki.

 • Na jednej stronie zapisujemy działanie, na drugiej – wynik.
 • Gracze dzielą karty między siebie.
 • Na zmianę pokazują przeciwnikowi po jednej karcie z zapisanym działaniem, sami widzą zaś drugą stronę – z wynikiem. Dzięki temu mogą sprawdzać, czy osoba, która musi rozwiązać równanie, robi to prawidłowo.
 • Jeśli odpowiedź przeciwnika jest poprawna, oddają mu swoją kartę.
 • Wygrywa ten, kto zbierze ich najwięcej.

Matematyczne memory

 • Tniemy sztywną kartkę na 10, 12 bądź 14 kawałków.
 • Połowę z nich wypełniamy  działaniami, pozostałą część – wynikami tych działań.
 • Następnie zapraszamy dziecko do gry.
 • Rozkładamy karty zapisaną stroną do dołu w dwóch osobnych kupkach – jedna z działaniami, druga z wynikami.
 • Zadaniem uczestników jest odsłanianie dwóch kart w jednej rundzie – po jednej z każdej kupki – i sprawdzenie, czy do siebie pasują.
 • Jeśli tak, odkładają je na osobną kupkę i liczą się one jako ich punkty.

Gra z kostką

 • Do gry potrzeba: kilku ochotników, kostkę do gry oraz kartki do zapisywania wyników.
 • Każdy uczestnik otrzymuje kartkę i zapisuje w linii pionowej cyfry od 1 do 10 wraz ze znakiem mnożenia.
 • Pierwszy gracz rzuca kostką – liczba, która wypadnie, jest zapisywana na samej górze, tuż obok cyfry 1 i znaku mnożenia.
 • Następnie kostka przechodzi do następnego gracza.
 • Kolejek jest tyle, ile cyfr od 1 do 10.
 • Wygra ta osoba, której zsumowane wyniki przedstawią największą wartość (dziecko zapisuje wyniki działań, my - pomagamy przy sumowaniu wyników jeśli tego potrzebuje).

Mnożenie przez 9 -  metoda paluszkowa

 • Obie dłonie wyciągamy przed siebie.
 • Następnie zginamy palec (zaczynając od lewej) z liczbą, przez którą mnożymy 9

i otrzymujemy wynik

- po lewej stronie od zagiętego palca jest liczba   dziesiątek

- po prawej – liczba jedności

 • np. działanie 6 x 9  -   zaginamy szósty palec od lewej,

- liczba palców od lewej strony zagiętego palca to dziesiątki – czyli 5,

- palce po prawej stronie to jednostki – czyli 4.

- wynik działania  6×9   to pięć dziesiątek plus cztery jednostki   -   czyli: 54  !!!!

Opracowanie: pedagog mgr Danuta Wróbel