WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
  1. Terminy ZO 2021-2022
  2. Terminy grupy wsparcia 2021-2022
  3. Tygodniowy rozkład pracy punktów konsultacyjnych w poradni psychologicznycznej
  4. Trening umiejętności społecznych