Nagroda Biblioteki Pedagogicznej 2021

Biblioteka Pedagogiczna po raz dwunasty przyznała swoją doroczną nagrodę dla wyróżniającego się czytelnika. Laureatką została Pani Anna Kostrzewska, nauczycielka przedszkola „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach.

Czytelniczka związana jest z biblioteką za przyczyną swoich studiów w WSZ „Edukacja” we Wrocławiu, jak i pracy zawodowej. Rzetelność i  sumienność z jaką Pani Ania podchodzi do obowiązków wynikających z toku studiów, czy przygotowywaniu się do zajęć z dziećmi, sprawia, że z sukcesem realizuje kolejne cele. Jej zaangażowanie w zdobywanie wiedzy, sięganie po innowacyjne rozwiązania i wykorzystywanie ich w pracy zawodowej, zdecydowanie plasuje ją w gronie wyróżniających się czytelników.  Kontakty z Panią Anią dostarczają również nam, pracownicom biblioteki, wiele satysfakcji.

Zgodnie z tradycją, Laureatka sama wybrała tytuły, które złożyły się na nagrodę. Wytypowane przez Nią książki jednoznacznie wskazują na kierunek zainteresowań zawodowych i prywatnych. Nie zabrakło więc bajkoterapii, która jest specjalizacją studiów, z powodzeniem wykorzystywaną na zajęciach  z przedszkolakami jak i w zabawach z własnymi dziećmi.

Serdecznie gratulujemy Pani Ani i życzymy niesłabnącego zapału w realizowaniu planów zawodowych i prywatnych.

Nagroda Biblioteki Pedagogicznej 2020

W 2020 r. po raz jedenasty została przyznana Nagroda Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śl. Po bardzo długim czasie, w którym były same laureatki nagrody, teraz przypadła ona czytelnikowi, Panu Dariuszowi Zielińskiemu. Zgodnie z tradycją (i regulaminem) laureat sam zdecydował, jakie książki chciałby dostać w formie nagrody.

Mgr inż. Dariusz Zieliński od wielu lat należy do grona tzw. systematycznych użytkowników biblioteki, czyli korzysta z dobrodziejstw placówki regularnie. Nasze zbiory uzupełniają jego i tak bogatą bibliotekę domową. A zainteresowania idą w stronę regionalizmu, krajoznawstwa, historii, ważniejszych tytułów beletrystycznych.

Nasza współpraca zaowocowała także przygotowanymi przez Pana Darka prezentacjami o tematyce regionalnej oraz każdorazowym udziałem w innych spotkaniach organizowanych dla czytelników.

Z całą pewnością Pan Darek zasługuje na wyróżnienie go Nagrodą Biblioteki Pedagogicznej. Serdecznie gratulujemy!