WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
  1. Harmonogram tygodniowy pracy pracowników pedagogicznych poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  2. Terminy grupy wsparcia
  3. Terminy posiedzeń zespołu orzekającego
  4. ........... kilka zdań o psychoterapii
  5. Szkoła dla rodziców i wychowawców
  6. Trening umiejętności społecznych
  7. TUS dla szkół średnich