O nas

Jesteśmy publiczną placówką pomagającą dzieciom, młodzieży, ich rodzicom
i nauczycielom w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych. Naszą pracą chcemy wspierać nauczycieli i rodziców
w działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne!

 • Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, a także dzieciom i młodzieży nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom (opiekunom prawnym), jeżeli zamieszkują teren objęty działaniem poradni (obszar powiatu ząbkowickiego).
 • Aby uzyskać pomoc w poradni nie jest potrzebne skierowanie.
 • Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież na wniosek rodziców.
 • Młodzież pełnoletnia może zgłosić się osobiście.
 • Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie.
 • W poradni obowiązuje terminarz wg kolejności zgłoszeń.

Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ząbkowicach Śl.
jest Powiat Ząbkowicki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: pn. – pt.  -  8.00 – 16.00,

Kadrę naszej placówki stanowią:

Dyrektor: Dorota Kościk

Psycholodzy:

 • Elżbieta Długosz
 • Adriana Jaszek
 • Katarzyna Ignacik
 • Dorota Podfigórna - Kieniuk
 • Natalia Leśniak

Pedagodzy:

 • Halina Poleszczuk
 • Danuta Wróbel
 • Lucyna Ptak
 • Roksana Nakonechnyy

Psychoterapeuta

 • Piotr Sakwerda

 

Logopeda:

 • Elżbieta Baran

Lekarz:

 • Jerzy Poleszczuk

Księgowość:

 • Jolanta Wojtaczka

Biblioteka

 • Elżbieta Horowska
 • Katarzyna Dominikowska

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Barbara Błaźniak
 • Ewelina Grudzień
 • Ewa Zdarowska
 • Anna Błażejewska

 

 1. Dorota Podfigórna - Kieniuk