Publikacje

Elżbieta Maria Horowska

1992 – Sprawa rewindykacji zbiorów bibliotecznych ze Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym . – Bibliotekarz 1992, nr 3
1995 – Kalendarium świat, dni i tygodni specjalnych . – Poradnik Bibliotekarza 1995, nr 11/12
2002 – Tove Jansson – w kręgu Muminków: zestawienie bibliograficzne za lata 1994-2001 . – Poradnik Bibliotekarza 2002, nr 1
2005 - 700-lat wsi Brzeźnica. Ząbkowice Śląskie: Agencja Reklamowa WIST 2005 ss. 87
2006 – O twórczości Olgi Tokarczuk: konkurs czytelniczy . – Poradnik Bibliotekarza 2006, nr 3
2010 – Zawiłe losy jadwiżanek i ich siedziby w Brzeźnicy k. Ząbkowic Śląskich.
W: V Almanach Ziemi Kłodzkiej. Kłodzko: Oficyna Wydawnicza <Brama> 2010
2015 - Ząbkowicka biblioteka publiczna. W: Rocznik Ząbkowicki 1945-2015. Ząbkowice Śląskie 2015

Katarzyna Dominikowska

2003 - Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli powiatu ząbkowickiego. - Pr. licenc. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historyczno-Pedagogicznych
2005 - Środowiskowe uwarunkowania form spędzania czasu wolnego przez dorastającą młodzież. Pr. mgr. Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny
2009 - Działalność bibliotek publicznych powiatu ząbkowickiego w latach 2005-2007. Pr. dypl. Uniwersytet Opolski, Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego