Historia

Placówka rozpoczęła działalność w dniu 01.października 1968r. jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Ząbkowicach Śl., na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego  wydanego przez  Powiatową Radę Narodową w Ząbkowicach Śl.

Pierwszą siedzibą Poradni był lokal położony przy ul. Sienkiewicza 11 w Ząbkowicach Śl.(budynek Inspektoratu Oświaty i Wychowania).

Kierownikiem Poradni był Pan Tadeusz Kocoń. W Poradni zatrudniony był wówczas psycholog-pedagog(1 etat)oraz sekretarka i sprzątaczka.

Od 1972r.do 1986r. obowiązki dyrektora Poradni pełniła Pani Władysława Raus. Zwiększono wówczas ilość etatów pedagogicznych do 5.

W roku 1995 została zmieniona nazwa placówki na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Od roku 1986 do 2007r. obowiązki dyrektora Poradni pełniła Lidia Grabalska. W latach tych Poradnia trzykrotnie zmieniała swoja siedzibę:

- w roku 1990 została przeniesiona do budynku przy ul. 1-go Maja 15b,

- w 1995 roku została przeniesiona do budynku przy ul.Waryńskiego18,

- w 2003r. została przeniesiona do budynku przy ul. Mickiewicza 10.

W latach tych systematycznie zwiększano ilość kadry pedagogicznej - do obecnie 10 etatów.

W latach 1985-2000 funkcjonowała Filia Poradni w Ziębicach.

Poradnia swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: Bardo, Ciepłowody ,Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śl., Ziębice, Złoty Stok.

Placówka nasza jest jedyną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w powiecie ząbkowickim.
Aktualnie czynny jest również gabinet zamiejscowy w Ziębicach ul. Wojska Polskiego 3.

Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl., organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Od 01.01.2008r. Poradnia została włączona do Zespołu Placówek Oświatowych pod nazwą Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. Obowiązki dyrektora Centrum pełni Dorota Kościk.